กำหนดการประชุม NCIT2017

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา กิจกรรม NCIT2017
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.20 พิธีเปิด NCIT
09.20 – 10.00 ปาฐกถาพิเศษ 1
หัวข้อ: Digital Inspiration
โดย คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข, ประธานบริหาร, บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
10.00 – 10.40 ปาฐกถาพิเศษ 2
หัวข้อ: Industry Perspectives for Students in Science & Engineering
โดย คุณคงศักดิ์ จิรวัฒน์, Senior Manager of Research Collaboration,
Western Digital (Thailand) Co., Ltd
10.40 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.20 นําเสนอช่วงที่ 1
ตารางการนำเสนอบทความสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
Workshop
หัวข้อ: Hybrid Cloud Unifield Communication for Enterprise
โดย คุณสาธิต พันธ์ไพศาล, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, Alcatel-Lucent Enterprise
ลงทะเบียนที่นี่
12.20 – 13.20 รับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 15.00 นําเสนอช่วงที่ 2
ตารางการนำเสนอบทความสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
15.00 – 15.20 รับประทานอาหารว่าง
15.20 – 17.20 นําเสนอช่วงที่ 3
ตารางการนำเสนอบทความสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา กิจกรรม NCIT2017
08.30 - 09.20 ลงทะเบียน
09.20 – 10.20 นําเสนอช่วงที่ 4
ตารางการนำเสนอบทความสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
10.20 – 10.40 รับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 นําเสนอช่วงที่ 5
ตารางการนำเสนอบทความสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 ทัศนศึกษาหอภาพยนตร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
18.00 – 21.00 งานเลี้ยงกลางคืน และพิธีประกาศรางวัล Best Paper Award

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI