กำหนดการประชุม

1-2 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE IEEE Thailand ECTI