คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข

คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข

CEO (ประธานบริหาร)
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด

หัวข้อ: Digital Inspiration

บทคัดย่อ:
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำธุรกิจทางด้าน Information Technology ในประเทศไทย โดยจะให้ข้อคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทเกิดใหม่ (Startups) การพัฒนาธุรกิจและองค์กรเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปจนถึงในยุค Digital Economy ซึ่งวิทยากรได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะใช้ Digital Technologies มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของการจัดจำหน่ายข้าว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา อย่างเป็นรูปธรรม

คุณคงศักดิ์ จิรวัฒน์

คุณคงศักดิ์ จิรวัฒน์

Senior Manager of Research Collaboration
Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

หัวข้อ: Industry Perspectives for Students in Science & Engineering

บทคัดย่อ:
Since the new industrial revolution in 21st Century has been coming to impact to the education especially in Industry 4.0, the students cannot avoid to adjust themselves to learn and experience the new modern Technology to develop and gain the competencies (knowledge, skill and attributes). The R&D, Science and Technology, Creativity and Innovation are playing the very important roles to create and develop values to our country.

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI