คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข

คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข

CEO (ประธานบริหาร)
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด

Title:

Abstract:

คุณคงศักดิ์ จิรวัฒน์

คุณคงศักดิ์ จิรวัฒน์

Senior Manager of Research Collaboration
Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

Title: Industry Perspectives for Students in Science & Engineering

Abstract:
Since the new industrial revolution in 21st Century has been coming to impact to the education especially in Industry 4.0, the students cannot avoid to adjust themselves to learn and experience the new modern Technology to develop and gain the competencies (knowledge, skill and attributes). The R&D, Science and Technology, Creativity and Innovation are playing the very important roles to create and develop values to our country.

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE IEEE Thailand ECTI