เวลาในการนำเสนอผลงาน

แต่ละบทความจะได้รับเวลาในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เป็นเวลาทั้งหมด 20 นาที – ซึ่งประกอบไปด้วยเวลาในการนำเสนอ 15 นาที และตามด้วยเวลาในการตอบคำถาม 5 นาที ประธานในการประชุม (Session Chair) ของแต่ละช่วงจะเป็นผู้กำหนดเวลา ผู้นำเสนอควรเคารพและกระทำตามคำแนะนำของประธานในการประชุม

ผู้นำเสนอควรเตรียมการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวลาในการถามและตอบคำถามจากผู้ที่สนใจในงาน ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงการถาม-ตอบคำถามจะเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้นำเสนอและผู้ฟัง

คณะผู้จัดการประชุมขอแนะนำให้ผู้นำเสนอผลงานเตรียมสไลด์ในการนำเสนอ โดยความยาวประมาณ 10-12 สไลด์ ซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละสไลด์จะใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 1-2 นาที

สไลด์ในการนำเสนอ

ผู้นำเสนอควรเตรียมสไลด์ในจำนวนที่เหมาะสมในการนำเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที ผู้นำเสนออาจมีการเตรียมสไลด์หรือข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ช่วยในการตอบคำถามจากผู้ฟังในช่วงเวลา 5 นาทีในการถาม-ตอบคำถาม แต่ละสไลด์ไม่ควรมีเนื้อหาแน่นจนเกินไปทั้งรูปภาพและข้อความ การใช้ข้อความมากเกินไปควรถูกหลีกเลี่ยง ซึ่งผู้พูดควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงาน โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่านสไลด์เองจนมากเกินไป การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น ข้อความที่ใช้ในสไลด์ควรมีขนาดประมาณ 20-24 points เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านผู้นำเสนออาจให้เครื่องโน๊ตบุ๊คที่จัดเตรียมไว้ให้ในการนำเสนอ หรือใช้เครื่องโน๊ตบุ๊คส่วนตัวในการนำเสนอก็ได้ หากเป็นกรณีแรกนั้น ผู้นำเสนอควรมาพบประธานของแต่ละช่วงการประชุม ก่อนช่วงเวลานั้นประมาณ 10 นาที

อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้

อุปกรณ์พื้นฐานจะมีการจัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละห้องการนำเสนอ ได้แก่:
- จอโปรเจ็คเตอร์
- เครื่องโปรเจ็คเตอร์แบบแอลซีดี พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อแบบ VGA
- เครื่องคอมพิวเตอร์มาตรฐาน

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI