ติดต่อเรา

The 9th National Conference on Information Technology (NCIT 2017)
Email: ncit2017@mahidol.ac.th
Website: http://www.ncit2017.ict.mahidol.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099 (ศาลายา)

Google Maps

แผนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Vanue

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI