ให้ผู้ได้รับการตอบรับบทความ ดำเนินการแก้ไขตามบทความตามข้อแนะนำของคณะกรรมการ
ส่งบทความฉบับแก้ไขแล้วเพื่อพร้อมตีพิมพ์ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บทความเป็นไฟล์ PDF (.pdf) ขนาด A4 ความยาว 4-6 หน้า

การนำส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ EasyChair

  1. ล็อคอินเข้าระบบ EasyChair ที่ (https://easychair.org/conferences/?conf=ncit2017)
  2. เลือกที่ tab submission ของคุณ และเลือก Add or Update files
  3. เลือก file ในช่อง Camera-ready และ กด Submit

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT)
หากบทความใดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในงาน NCIT2017
แต่ ไม่มีผู้ใดมานำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้แต่งบทความ
ทางคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม NCIT ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนบทความดังกล่าวจากฐานข้อมูล NCIT

ผู้สนับสนุน

CITT MAHIDOL IEEE Thailand ECTI